arimorij Syndra
2020-12-03 23:23:11
Ranked Solo
TitaN Kai'Sa
2020-12-03 23:38:52
Ranked Solo
dmc Lucian
2020-12-03 23:21:39
Ranked Solo
Rakin Xerath
2020-12-03 23:37:05
Ranked Solo